DELA

Vården behöver fler etiska värden

Att den samhällsägda och monopolstyrda sjukvården uppvisar stark negativism har jag från tidigare haft kännedom om och praktisk erfarenhet av. Men att situationen skulle vara så alarmerande som jag varit i tillfälle att ta del av genom att jag råkade ut för en trafikolycka senaste sommar hade jag kanske inte trott. Olyckan var inte så omfattande- men utlöste en del följdfaktorer.

Jag har aldrig heller föreställt mig att sjukvårdsyrket skulle vara någon form av kall. Det har förmodligen alltid i praktiken varit en myt och en chimär. Krävande är det förstås för den som tar det med ansvar. Men inte är det bara läkarens yrke som är krävande, det finns många yrken som är det. Många läkare inom den offentliga vården är så prestigefyllda att de inte är kommunikativa, eller i varje fall på ett dåligt sätt.

Att det bakom den vita polerade offentliga fasaden döljer sig så utbredd feldiagnostisering som jag och många med mig har fått prova på är svårt att svälja. Jag har varit utsatt för att läkaren valde fel plats för ingrepp- med fysisk och psykisk smärta som följd och stora risker. Någon ersättning kommer knappast att utgå. Dessutom har man med hjälp av socialteknologin som instrument försökt stämpla mig på ett sätt som är ovärdigt och om rättvisan skulle gälla lagstridigt.

Om man försöker få rätt med den offentliga sektorn blir man inte bara tvåa utan tionde.

Vården har använt sig av data som icke är verifierbar.

Att patienter som har en medelinkomst som inte ligger högt på skalan skulle komma i en position där man kan välja mellan olika vårdinstitutioner kommer man inte att nå i varje fall inte på Åland. På fastlandet strävar i varje fall en del dit, genom Sotereformen. Men det förefaller osäkert.

På Åland diskuterar man inte i dylika termer. Man har inriktat sig på att Sotereformen är ”statsomstörtande”. Jag föresvävas inte av förhoppningar om att det politiska etablissemanget skulle vidta åtgärder som förändrar den monopolistiska ineffektiva sjukvården. Vården skulle behöva mer av etiska värden. Inom den offentliga vården konfronteras man tyvärr idag med så kallat gatspråk.

Olof Öström

Brändö