DELA

Vården av neurologiska sjukdomar av idag

Bristen på riktig vårdform leder till lidande för patienter och nära anhöriga här på Åland. Bristen på vårdplatser leder till brister i vården, då personer med ” så att säga fel diagnos vårdas på fel vårdplats”. Det är inte vårdpersonalen som felar, utan riktig vårdform fattas inom vårdstrukturen.

Det alternativ som finns är att sända patienter långt bort från nära kära, gamla föräldrar eller barn och barnbarn. Hur man ordnar allt för sjuka och äldre är visst ett mått på samhället av idag.

Jag kastar bollen vidare! Finns det några bra planer för framtiden som jag inte vet om ?

Lotten Koskinen