DELA

Vården av äldre

Till Barbro Sundbäck, ledamot i Mariehamns stadsfullmäktige, angående ert möte 27.3. Kunde följa det via TV. Det var i sin helhet väldigt intressant. Alla som kom med bra idéer kan man ha nytta av också här i Lovisa.

Den viktiga saken om äldreomsorgen, som du Barbro tog upp, är lika aktuell i Lovisa och många andra orter också. Här slutar kunniga sköterskor när orken tar slut.

Pengar skall det sparas på bekostnad av personalen och de äldre som på grund av tidsbrist endast kan få den enklaste vården. De som bestämmer sitter och vänder sina papper och räknar, och har inte en aning om vilken press de utsätter alla inom vården för.

Jag tror ingen i sin ålderdom vill ligga med våt blöja i upptill fem timmar, då ingen har hunnit hjälpa en till toaletten. Också ni alla som har möjlighet att bestämma är nån dag kanske i samma situation.

Det är väl inte meningen att alla andra skall på ett eller annat sätt få lida för att en person skall få beröm eller en gratis middag för att den fått kostnaderna ner!

Jag har talat med personalen och varit otaliga gånger och hälsat på sjuka så jag vet hurdan situationen är. Till exempel Lovisa sjukhus har endast 25 platser, då det borde finnas det dubbla till. Jag har pratat med sköterskor som säger att ingen lyssnar på dem.

Till exempel min väninna blev hemsänd efter två dagar på sjukhuset i Lovisa då hon fått ny höft i Borgå, varifrån de också sände hem henne till Lovisa snabbt efter operationen. Hon föll genast hemma, hamnade tillbaka till sjukhuset och hade sådan värk att hela kroppen skakade. Ingen läkare finns på natten, så via telefon fick de direktiv om vad de kunde ge henne.

Resultatet är att hon nu sitter i rullstol och kan inte själv flytta sej från sängen till stolen. Hennes liv är förstört. Hon bor nu på ålderdomshem.

Hon är inte den enda som blivit invalid på grund av att det inte finns platser för sådana som inte har nån hemma som kan hjälpa dem.

Jag anser att alla som är invalda i stadsstyrelsen, fullmäktige och nämnder borde gå och se hur det är i praktiken, inte bara en gång för det kan vara att värsta kaoset just då är över. Låt också personalen som arbetar komma med åsikter och idéer.

Också barnomsorgen lider. Ensamförsörjare måste få bättre ekonomi för att kunna stanna längre hemma med sina barn. När halva befolkningen mår dåligt får barnen en otrygg barndom.

Sådana som du Barbro Sundbäck borde det finnas många av. Då skulle vår värld se mycket bättre ut. Tack för att du bryr dej!

MERITA BENGTS
LOVISA

Pensionerad företagare, mormor och farmor med många bekanta inom vården och boende inom äldreomsorgen.