Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Vården är viktig!

Vården är viktig för ålänningarna och för mig! I lagtinget har vi nyligen antagit en äldrelag, som ett komplement till socialvårdslagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Även denna lag ställer om till förebyggande insatser.

Med stigande ålder ökar behovet av vård och omsorg och i diskussionerna kring vårdbehov uppstår frågan; vad är sjukvård och vad är omsorg? Vilken sjukvård ska ingå i vården på de sociala institutionerna, och vem får göra vilka åtgärder? Det finns en gränsdragningsproblematik som behöver redas ut. Det blir ett bollande med klienter som inte gynnar någon, som det ofta blir när olika budgetar är inblandade. Vad är kommunens roll och vad är ÅHS roll, och hur ska vi garantera tillgången till kompetent personal som kan ge och ta emot delegeringar av sjukvårdsuppgifter, frågor som är viktiga att reda ut.

Det finns en koppling mellan bemanning och säkerhet i vården. Därför behöver vi göra allt vi kan för att stoppa personalflykten.

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)