DELA

Vården är ovärderlig

Av hela mitt reparerade hjärta tackar jag för friskvården som finns i vårt samhälle.

En här av kunniga, vänliga människor har tagit hand om mej. Beredda till kamp för mitt liv. Alltid uppmuntrande, närvarande, alltid till hands 24 timmar om dygnet. Min tacksamhet går till hela avdelningen, till hären som studerade min situation på daglig rond. Målmedvetenheten och samarbetet i friskvården mellan alla kunniga för inte bara mitt, utan allas våra liv.

Och tack för den genomtänkta maten, anpassad för ömtåliga sköra, vackert serverad på min bricka varje dag.

Jag har lärt och upptäckt: Vår friskvård är en av den viktigaste stöttepelaren i ett bobart samhälle.

Min känsla är: Höjda löner för dem som dagligen jobbar inom vården och håller sin hand över alla åldringar och sköra sjuklingar.

SYLVIA SUNDSTRÖM

KÖKAR