DELA

Värdelösa?

Jag läser att Nya Åland ordnar aktieemission.
Då undrar jag vad mina och familjens andelar i Åländsk rapport som inköptes tidigt 1980-tal kan vara värda? Eller är andelsbevisen värdelösa, så där som aktierna i Linden blev och aktierna i IFK Mariehamn sannolikt blir.

Staffan Bruun
Björsboda/ Helsingfors

Andelslaget finns kvar och har dels besittningsrätten till Vikarskären, dels ett bankkonto. Men en exakt bedömning av andelarnas värde är enligt den ekonomiska ledningen svårt att göra. Red.