DELA

Värdegrundsfrågor är plattformen i vår politik

För liberalerna är värdegrundsfrågor viktiga och den plattform vår politik vilar på. Vi ser jämlikhet och alla människors lika värde oberoende av etnicitet, trosinriktning eller kön, som fundamentala i ett modernt, demokratiskt och välkomnande samhälle och något vi aldrig kompromissar kring.

Klimat- och miljöfrågor är ett annat område där våra värderingar är fasta och kursen spikrak. Åland måste vara med och ta sitt ansvar och ställa om till ett hållbart samhälle. Vi oroar oss även för den allt mer hårdnande samhällsdebatten, där påhopp, kränkningar och hårda ord är en retorik som skrämmer mer än den för samman.

Vår uppfattning är att de liberala grundfundamenten inte sammanfaller med flera tongivande politiker i Obunden samling.

Vår bedömning är att det under rådande omständigheter inte låter sig göras att varken skriva ett regeringsprogram eller samregera med Obunden samling.

LIBERALA LAGTINGSGRUPPEN