DELA

Vårdbidraget inte lösningen

Sirpa Eriksson har ett förslag om att höja vårdbidraget för att hjälpa de ekonomiskt utsatta pensionärerna. Detta är en god tanke men svår att genomföra då behörigheten ligger på riksnivå och vi på Åland kan inte ta beslut i den frågan.
Åtgärder för att hjälpa pensionärerna på Åland kan bara genomföras inom områden som har åländsk behörighet.
Eva Ringwall (s)