DELA

Vårdarna har ett särskilt ansvar

Debatten om sjukvårdarnas löner har främst varit mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men låt mig som patient ha en åsikt i frågan.
Jag är sedan 27 år insulindiabetiker, som har haft många kontakter med sjukvården. Jag har alltid blivit bra bemött och väl omhändertagen. Sjukskötarna har tänkt på mig. Även som patient i 25 år på A.K. och laboratoriemottagningen. Nu anlitar jag hemsjukvården med bra resultat. Men vem kommer nu och tar mitt A.K.-prov och doserar min medicin om strejken fortsätter? Mitt prov gäller för 1-2 veckor, beroende på provsvar. Mina övriga mediciner har jag fått för fyra veckor.

Det jag ofta tänker på är att sjuksköterskorna har låga löner i förhållande till sitt stora ansvar och att ingenting görs fel.
Man kan inte jämföra deras arbete med andra yrkeskategorier lönemässigt. Gör nån fel i ett annat yrke någonstans så kan det göras om eller rättas till. Gör sjukvårdaren fel och ger till exempel fel medicin blir det en stor katastrof. Det kan inte rättas till. Därför måste sjukvården fungera till 100 %.
Regeringen har förlorat allt förtroende i den här frågan, om den någonsin har funnits.
Jag anser att alla som arbetar inom sjukvården är värda bättre lön med tanke på patientens säkerhet.

Det har framkommit i debatten att lagtinget inte har att göra med denhär frågan. Lagtinget är landskapets högsta beslutande organ. Dom tillsätter och avskedar landskapsregeringen. En annan landskapsregering löser knappast denhär frågan. Konstellationen förblir säkert densamma.
Det finns en möjlighet att med en medborgaradress till presidenten upplösa lagtinget och utlysa nytt lagtingsval.
Jag hörde på radion att Runar Karlsson sade när det gäller lantbruksavbytarstöd finns det inte pengar, vi blir tvungna att gå till banken och låna. Efter någon vecka sa Roger Nordlund att vi har en bra ekonomi på Åland.

Någon far ovarsamt fram med sanningen. Jag känner fortfarande att upp i åren har jag livskvalitet kvar, tack vare god sjukvård.
Göran Hellsing
livslång A.K.-patient