DELA

Vårdarna förtjänar också löneförhöjning

Jag läste i medierna att Jomalas kommundirektör Christian Dreyer vill gärna se en rejäl löneförhöjning för vissa ledande tjänstemän. Orsaken är att deras löner anses ha halkat efter och att rekryteringen kan bli allt svårare framöver. Däremot växer Jomalas verksamhet och ansvarsområden blir allt mer komplexa vilket ställer ökande krav på kompetens. Samtidigt konkurrerar kommunen om arbetstagare med den övriga offentliga sektorn, landskapsregeringen, kommuner och kommunalförbund.

Det håller jag med om men en tuff konkurrenssituation har vi också i andra områden. Hur ser det ut inom äldre- eller barnomsorgen? Även här tävlar min hemkommun med andra om bra tillgång till personal. Så jag vill gärna diskutera en skälig löneförhöjning även inom denna sektor inför Jomalas fullmäktige. Också dagispersonal och närvårdare är värda att vara med på tåget och förtjänar uppskattning inte bara med fina ord utan det ska också synas i plånboken.

RENÉ JANETZKO

OBUNDEN SAMLING

FULLMÄKTIGELEDAMOT I JOMALA KOMMUN