DELA

Våra patienter väntar på oss

Vi tehymedlemmar inom psykiatriska kliniken vill bidra med våra tankar i kampen för rättvisa löner. Vi representerar en bred yrkesgrupp bestående av sjukskötare, mentalvårdare, närvårdare och ergoterapeuter.

I vårt arbete hjälper vi människor att hitta olika sätt att hantera sin livssituation med psykisk ohälsa. Psykiatrisk vård kan till exempel innebära insatser för att hjälpa patienten att hantera känslor av meningslöshet och stärka känslan av att ha kontroll över sitt liv. Det kan också handla om att hjälpa patienten hitta olika sätt att hantera konsekvenserna av psykisk ohälsa samt att formulera livsmål och ge stöd att uppnå egen utveckling.

Vi ser att det behövs kunnig, högkompetent vårdpersonal närmast patienten, kanske mer än någonsin. Psykisk ohälsa har blivit ett allt större samhällsproblem, ett problem som med åren ökat och blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En arbetsvärdering skulle kunna tydliggöra de specifika krav som arbetet inom psykiatrin kräver av oss och kraven specialsjukvården ställer på oss för att på så sätt ge oss en lön motsvarande vår yrkeskompetens.

I vårt dagliga arbetet är det varken sjävklart eller givet med läkare på plats, kontakten sker ofta via telefon. Det förutsätter att vi som vårdpersonal har en god förmåga att bedöma situationer och kan fatta snabba beslut grundade på erfarenhet, kunskap, stor ödmjukhet och respekt för den enskilda individen. I vårt arbete utgår vi så långt det är möjligt från patientens önskemål. Ibland blir vi tvungna att stanna kvar då arbetspasset är slut eller behöva hoppa in med kort varsel på en lediga dag. Detta accepterar vi och är fullt medvetna om då vi har valt att arbeta i ett människovårdande yrke och helst vill fortsätta arbeta med.

Vi har inom psykiatrin ledare som stöder och möjliggör för oss att stärka och höja vår kompetens. Många av oss har arbetat länge inom den psykiatriska vården, har specialsjukskötarutbildning, vidareutbildat oss inom vårdvetenskap, tagit magisterexamen, fördjupning i psykiatrisk vård, psykologi, krispsykologi och olika psykoterapiutbildningar. En del vårdpersonal får speciella ansvarsområden där det återigen förväntas av oss att vi skall ta självständiga beslut. Problemet är att vi som arbetar inom vårdområdet har marginella möjligheter att avancera lönemässigt. Som exempel är grundlönen för en nyutexaminerad sjukskötare (laboratorieskötare och röntgenskötare) 2455€ samtidigt som lönegaffeln är 2.082,53 – 2.779,24€. Det innebär att oberoende vidareutbildning och erfarenhet kan denna efter många års yrkesutövning maximalt få 300 € högre grundlön än som nyutexaminerad. Vår enda möjlighet att avvancera lönemässigt ligger då i att söka ledartjänster elller att helt byta yrke.

Vi anser att utbildning skall löna sig och att ökade kunskaper inte bara skall gynna arbets-givaren utan även arbetstagaren. Ökad kompetens måste resultera i högre lön, inte bara ökat ansvar. Som landskapsanställd vårdpersonal är vi lågt betalda inom vårdsektorn på Åland även om landskapsregeringen skulle ge sjukskötare en höjning på 250€ skulle vi inte nå upp till grundlönen (2901,55€) för sjukskötare på De Gamlas Hem (se Platsannons i Ålandstidningen 31.10.2014).

Vi har nu kommit till en tid då det är dags för oss vårdare att står upp för oss själva och våga värdera vårt arbete i pengar, inte bara för vår egen skull utan även för kommande vårdutövare.

Vi tehyiter på den psykiatriska kliniken hoppas innerligt att konflikten inom en snar framtid kan lösas så att vi kan gå till våra arbetsplatser och få lön som motsvarar det krävande arbetsuppgifter vi utför och för våra patienters bästa.
Anna- Mia Tuominen- Nordqvist
Ann-Sofi Boman
Charlotte Ahlqvist
Nina Segervall
Nina Erikslund
Maria Hurtig
Ann-Catrin Norell
Marika Lundberg
Saija Ström-Karlsson
Gustaf Schultz
Dennis Gatelin
Viktoria Eriksson
Anna Pelli-Mattson
Ines Sundberg
Erika Borenius – Kankkonen
Fredrika Kvist- Mattsson
Inger Rosing
Sara Wallén
Camilla Eriksson
Siv Mäkilä
Anette Jansson
Jessica Enros
Anna Backas
Lucas Donner
Ulrika Clemes
Anne-Marie Grönqvist
Mirja Borgenstrand
Natalie Egemar
Julia Olofsson