DELA

Våra beslutsfattare släcker lampor

”Vi ska inte släcka flera lampor i skärgården!”, sa vårt Lantråd när hon tillträdde sin post.
Våra förtroendevalda politiker tände hoppet och vår framtidstro var stark när de beslöt att påbörja sitt kortruttsprojekt Åva-Jurmo. Nu har samma politiker bestämt sig för att blåsa ut ljusen på Ålands östra utpost Jurmo.
De har dragit mattan undan benen på oss och budskapet som förmedlas tycks handla om hur nära Landskapsborgen man måste bo för att räknas, för att vara värd att satsa på? Tydligen är fyra till fem timmars restid för långt borta.
Hur många måste man vara för att det ska löna sig att lägga pengar på? 50, 100, 1000 eller 10 000 invånare?

Det är lätt att skylla på att det nu blir för dyrt. Renoveringen av Ålands museum överskred också budgeten men var höjdes röster om att det inte gick att genomföra? Är det så att kulturen i Mariehamn är mer värd att satsa på än en skärgårdskommun?
Det är också lätt att skylla på Vårdöbron – att den akut kom emellan. Dock ytterst beklagligt av politikerna att ställa skärgårdsborna mot varandra!

Vi accepterar inte att våra förtroendevalda nu ryggradslöst backar det projekt som redan framskridit så långt och som de tidigare ställt sig positiva till.
Det är en investering som trots allt betalar sig i framtiden. Och det går fortfarande att genomföra! Låt lamporna lysa också framöver!
Svikna Jurmobor