Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Våra återvändare förtjänar omgående erkänsla

Henrik Löthman (S) framför missnöje över hur hans lärarexamen för grundskolans åk 4-6 har hanterats av landskapsregeringen. Löthman anser att hans tidigare erfarenheter inom olika områden bland barn och unga borde kompensera för avvikelsen mellan hans examen och de behörighetskrav som gäller på Åland.

Det är olyckligt att det har blivit så här efter att den svenska lärarutbildningen reformerades i syfte att höja lärarnas kompetens i första hand. Det är klart att en examen som inte ger behörighet i ursprungslandet inte kan favoriseras i ett annat land genom att utvidga behörigheten utöver examensbeviset. På den punkten behövs smidiga åtgärder. Dessa finns men upplevs jobbiga. Därför skulle jag helst se att vi för en diskussion med svenska högskolemyndigheter för att överbrygga de problem som uppstår för åländska studerande.Jag föreslår att man erbjuder ålänningar ett kursprogram för att ge behörighet för såväl F-3 som 4-6. Nu är det inte vår sak att skriva dem på näsan hur de ska utforma sina utbildningsprogram, men det torde gå att lösa på ett smidigt sätt ex. genom kurser på nätet. Naturligt vore att Stockholms eller Uppsala universitet skulle fungera som huvudman för dessa.

Däremot far Jonas Eriksson (C) fram med en osanning i sin insändare.

Eriksson hävdar att svensk högre högskoleexamen inte jämställs med finsk dito på Åland. Det stämmer inte. Den jämställs förvisso och ger samma förmåner i lönehänseende som finsk.

Jag tror att vi är överens att det behövs mer automatik på många behörighetsområden inom EU i allmänhet och inom Norden i all synnerhet. Initiativ har tagits inom nordiska rådet i den riktningen men det saknas ännu substans i hur man ska gå till väga rent konkret.

Våra återvändare förtjänar omgående erkänsla.

RAINER JUSLIN (Lib)