DELA

Vår vision är att utveckla parken

Det pågår debatter i sociala medier om den nya skateanläggningen i Miramarparken nedanför biblioteket. Sammanfattande kan man säga att de flesta tycker det är bra att man satsar på en sådan idrottsanläggning men många säger att den är för liten. Ok. Ibland kan ett kort rampavstånd vara nyttigt för vissa tricks och knep.

Men jag håller med om att den kan vara för liten i fall ett större antal skejtare vistas i parken och mera utrymme behövs om man måste hämta lite mera fart för utförandet av andra övningar. Vi i föreningen SK8 Åland hade önskat en större anläggning.

Vår vision var och är att utveckla hela Miramarparken till en skate-och allaktivitetspark med många möjligheter för våra unga och äldre ålänningar och turister. Vad vi har fått är arealen där den nya skateparken byggdes med budgeterade medel från stadskassan och Paf-bidrag. Föreningen SK8 Åland kommer att komplettera anläggningen med sponsorpengar vi har fått in men söker fortfarande medel för att kunna färdigställa projektet.

Låt mig vid detta tillfälle tacka alla som bidrog!

Låt mig vidare hänvisa till det faktum att den gamla skateparken vid Österleden kommer att tas bort eftersom ett nytt bostadsområde planeras i detta område. Skulle vi ha tackat nej till arealen i Miramarparken skulle projektet inte ha kunnat förverkligas helt enkelt. Vi betraktar skateparkens bygge som steg ett i förverkligandet av vår vision om en allaktivitetspark. Därför kom vi överens med Mariehamns stad att ramperna som anskaffas ska vara flyttbara så att ingenting är hugget i sten och anläggningen kan utvecklas, ändras eller anpassas efter användarens behov i överenskommelse med markägaren.

Jag vill inte missa att tacka alla barn och ungdomar som har varit med och hjälpte till när det gällde att välja ramperna och deras placering. Ni har varit duktiga och mycket konstruktiva.

Till sist vill jag tillägga om du har frågor, tips, synpunkter eller förslag är du hjärtligt välkommen till skateparkens invigning som äger rum lördag den 20.05.2017 kl. 11.00-13.00.

Med vänlig hälsning,

René Janetzko

ordförande SK8 Åland r.f.