DELA

Vår vän vätgasen

Vill vi bli världsmästare?

Vi ålänningar kunde vara bäst i världen på vätgas. Just nu är det Kanada som leder i kunskap och så har det varit sedan 1990-talet. Men vad hindrar oss på Åland från att bli världsbäst på området? Här menar jag en form av allmänbildning, där vi alla på Åland kan om vätgas åtminstone lika mycket som vi nu kan om flytgas och gasspisen på sommarstugan.

Då behöver vi gradvis bli bekanta med vätgasen, så att den blir vår vän. Jag kommer därför att återkomma till ämnet vätgas och kallar denna text, del 1.

Ta ett glas med vatten och sänk ner ett ficklampsbatteri i vattnet. Efter en minut kan du börja se små bubblor som bildas på minussidan (-) av batteriet och bubblar upp. Det är frågan om vätgas. Varje spänning som är högre än 1,23 volt delar vattnet i vätgas och syrgas. Du kan därför använda ett vanligt AA, AAA eller ett fyrkantigt niovoltsbatteri. Avsluta nu experimentet inom en halv timme, det börjar nämligen sakta också bildas icke önskade parallella reaktioner, hur dessa helt kan undvikas berättar jag en annan gång.

Vätgasen är inte giftig, den är färglös, luktlös och miljövänlig. På samma sätt som vanlig flytgas är vätgasen brännbar i spisar, lågan har samma blåa färg som flytgasens låga men är något ljusare. Vätgasen är tunnare än flytgasen så därför bör köksspisens slangtryck vara 0,09 bar. Läckande flytgas rinner neråt, vätgas däremot stiger uppåt. När Niagarafallen började ge el så var stadsgasen i de närliggande städerna vätgas. Tyskland har detta år infört 10 procent vätgas i naturgasen för att bidra till klimatmålen. I Finland användes på 1960-talet vätgas i ballonger. Nu används icke brännbar helium för då vätgasballonger togs in i trånga bilar fick mången rökare sina ögonbryn svedda!

Vätgasen är dock klart överlägsen flytgasen i och med att vätgasen utan rörliga delar omvandlas till elektricitet, mer om detta senare.

Och det omvända gäller också: Har man elektricitet så kan man utan rörliga delar producera vätgas. Bästa elektrolyten är kaliumhydroxid, bästa minuselektroden är grafit, bästa pluselektroden är platina och fördelaktigaste spänningen utan värmeförlust är 1,48 volt.

En framtida slang med vätgas till Sverige, Estland och Finland är möjlig (jämför att Finlandskabeln kostade cirka 125 miljoner euro) och önskvärd. Gärna helt eller delvis i åländsk regi.

Eventuella läckage eller brott på slangen kan inte heller orsaka några som helst miljökonsekvenser för jordklotet. Vätgasen är nämligen den lättaste av alla gaser och jordens dragningskraft förmår inte hålla den tillbaka utan den bara stiger och stiger och fortsätter ut i världsrymden!

TOM APPELQVIST