DELA

Var står Sund kommun i golffrågan?

Efter att den senaste tiden ha kallats för varande feg och gammal stofil i pressen skall jag be att få komma med några små klarlägganden. Jag har inga som helst intressen att bevaka golfbanefrågan. Jag golfar inte själv och har inga förankringar inom den åländska turismen. Däremot är jag allmänt sportintresserad, jägare och naturmänniska, varför jag ingenting har emot att Stornäset förblir det skogsbruksområde det är i dag.

Efter ett långt liv har jag däremot lärt mig att man ibland kan få göra andra prioriteringar än de som endast gagnar det personliga intressena.
Sålunda har jag erfarit att samhället i Sunds kommun äger i runda tal 2.500 hektar fria strövområden samt att vi också har den s.k. allemansrätten som ger var och en ytterligare 7.500 hektar att ströva på.

Det vi däremot saknar är ett fungerande företagande och normala serviceinrättningar. Att Ålands golfklubb erbjuder 20 årsarbetsplatser är däremot inte oväsentligt för vår kommun. Ytterligare 18 hål skulle enligt uppgift ge 10 arbetsplatser till utan större ansträngningar från kommunens sida. Sett mot den bakgrunden förundrar jag mig över att ingen företrädare för kommunen har yttrat sig offentligt i frågan.
Efter att våra politiker till synes har schabblat bort möjligheterna till golfanläggningar i Finström verkar det enda förnuftiga alternativet vara Stornäset. Där ryker min älgjakt, Isabells ridturer på greenerna och måhända även någon aktivitet från Lennarts sida, det är det pris vi får betala.

För Sunds kommun och den åländska turismens bästa kanske priset är överkomligt, särskilt som investeringarna torde vara minimala gentemot etablerande av nya anläggningar, maskiner och personal.
Positivt är att golfbanorna bidrar med till att upprätthålla det öppna landskapet i en tid då hela Åland tenderar att växa igen. Golfklubbens och Bror-Erik Sjölunds engagemang för skidsport och rekreation vintertid tycker jag inte att man kan kalla för någon tillfällig charmoffensiv eftersom verksamheten pågått i 14 år. Vi som inte golfar har Kastelholm för oss själva under ca 7 månader/år, bara att ta för sig, den som så önskar.
Karl-Anders Lindholm