DELA

Var står Liberalerna i turistskatten?

Den liberalledda landskapsregeringen föreslår en fiskevårdsavgift som alla utom ålänningar ska betala. I allt väsentligt handlar det om en turistskatt som får konsekvenser för den åländska konkurrenskraften när det gäller att locka sportfisketurister.

I lagtingsdebatten hyllas förslaget från socialdemokraterna men möts av skepsis från moderater som ändå av uppenbarligen taktiska skäl stöder det. Längtan efter makt är tydligen större än omsorgen av näringslivet och turistföretagarna.

Vad liberalerna anser är oklart då dess ledamöter valde att sitta tysta i måndagens debatt. Är det påstådda intresset för att utveckla turismen bara tomma löften?

Förslaget slår hårt mot stugturism och småföretagande, sådana delar som driver utveckling och gör Åland attraktivt. Är liberalerna bekväma med att försvåra snarare än underlätta?

Har man helt släppt tanken på att utveckla turismen i glesbygd och skärgård? Vi ser fram mot klara besked då debatten fortsätter i dag onsdag.

För vår del står vi fast vid att landskapet Åland som äger sjuttio procent av vattnen även ska finansiera merparten av kostnaderna för yngelutsättning/ fiskevård.

Det är orättvist och kontraproduktivt att placera den pålagan på de turister vi så gärna vill att ska besöka oss.

Åländsk Center

Lagtingsgruppen