DELA

Var står du i NATO-frågan Löfström?

Vad är din åsikt Mats Löfström om ett finländskt NATO-medlemskap? I början av valkampanjen var du ute och flaggade starkt ja till ett NATO-medlemskap. Du skriver på din egen blogg: ”Jag har flera gånger här i min blogg konstaterat att det inte längre finns några nackdelar med ett NATO-medlemskap.” och har även upprepade gånger sagt ja till NATO bla. i Nya Åland 2.3 och 13.3 samt i valkompassen 2015 svarar du: ”NATO är inte heller ett rött skynke för mig. Jag vill dock se att Sverige och Finland går hand i hand i frågan.”

Har du nu ändrat dig i en så viktig försvarspolitiskfråga? I Ålandstidningen den 9.4 säger du nämligen nej till NATO. Nu är det nog dags att du talar om för väljarna vad du egentligen vill. Vi står stadiga denna fråga. Vi är emot ett NATO-medlemskap för att det har visat sig att den alliansfrihetspolitik Finland har fört är framgångsrikt.

Sara Kemetter

Elisabeth Nauclér