DELA

Var slutar notan?

Läste i dagens Nya Åland att de ansvariga för Ålandsvägens ombyggnad varit på resa till Benders i Sverige den 3-5 oktober. Smart att åka med projektledare/besiktningsman och kontrollant för Ålandsvägens ombyggnad just före slutsynen av projektet.

Vad gäller slutsynen lär den ha gjorts av projektledaren utan anmärkningar ,vilket på något sätt verkar speciellt med tanke på hur mycket som ändrats under resans gång.

Att dräneringen är bortlämnad trots att den är inritad på entreprenadritningarna beror på att den inte finns med i mängdförteckningen och enhetsprislistan och då skall den inte göras. Vad som däremot finns med i denna lista är 2 stycken busskurer och 2 stycken betongplattor som grund för dessa. Den ena skall vara vid hotell Savoy och den andra vid GE-kontoret. Den vid GE-kontoret finns inte men den vid Savoy är monterad men saknar bla vägg i härdat glas samt belysning.

Detta borde vara sådant som borde antecknas i ett slutsyneprotokoll då dessa finns med i mängdförteckningen och priset är satt till 10 000 per styck. Det sägs att man inom staden bestämt att busskurerna i staden skall vara gröna. Den vid Savoy ser svart ut men är säkert grön om man frågar tjänstemännen.

Intressant är också att man utfört omfattande sprängningsarbeten trots att sådana arbeten inte finns med i den viktiga mängdförteckningen och enhetsprislistan. Skall bli intressant att se var slutnotan på etapp 1 landar.

Sten-Åke Häggblom