DELA

Var rädd om det maritima kulturarvet i Sjökvarteret

Sjökvarteret i Mariehamn har framgångsrikt utvecklats under de tre decennier som det funnits båtbyggande på området, och är numera ett levande och mångsidigt maritimt center, uppskattat av ålänningar och besökare från hela Norden.

Nu vill den nye verksamhetsledaren ytterligare utveckla och förändra området, och det är bra. Men i det förändringsarbetet måste man behålla sitt fokus på verksamhetens kärna: ”att bevara och främja åländska traditioner och kultur inom olika områden förknippade med kust- och sjöliv, båt- och skeppsbyggeri och annat hantverk samt presentera och göra detta tillgängligt för allmänheten”, som det står i Stiftelsen Sjökvarterets stadgar. Det är närvaron av det maritima kulturarvet som gör Sjökvarteret till en unik plats. Serveringsställen och butiker av olika slag har sin givna plats i Sjökvarteret, tillsammans med detta kulturarv.

Men möts gästerna enbart av restauranger och butiker, så som det ser ut längs med kajerna i nästan varje kuststad i Norden, förlorar Sjökvarteret sin speciella attraktionskraft.

De nu aktuella förslagen till förändring innebär tyvärr just det: Allt som har med sjöfart och båtbyggande att göra ska flyttas norrut, bakom stora varvshallar, medan torget – det första man möter i Sjökvarteret – inte på något sätt längre kommer att visa besökaren att detta är en viktig plats för åländsk kustkultur. Detta är emot Sjökvarterets uttalade målsättning: ”Det grundläggande målet för Sjökvarteret är att skapa ett centrum för åländsk sjö- och kustkultur och därmed förknippat hantverk.”

Så förändra gärna Sjökvarteret – ta dit fler restauranger, kaféer och butiker – men låt dem smälta in i den miljö som redan finns, för Sjökvarterets verkliga styrka är den nära kontakten med de organisationer och företagare som håller tradition och kunskap om Ålands maritima arv levande.

Astrid Olhagen

Torbjörn Eckerman

Hans Wickström

Jan Grönstrand

Georg Jensen

Zygeda Jurgutyte

Åsa Möller

Folke Halling

Ben Johans

Per-Ove Högnäs

CeGe Sjöberg

Johan Jansson

Jerker Örjans

Soffi Wetterhoff

Folke Wickström

Henrik Karlsson

Tanja Spormann-Karlsson

Allan Palmer

PeÅ Johansson

Hasse Holmström

Linda Valve

Christian Kiku Stenbäck

Philippe Chanfreau

Björn-Olof Erikson

Erik Widerström