Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Vår prio 1 är äldrevården

Allmän taget är Mariehamn en vacker och välskött stad med ett lugn och en trygghet. Ekonomin har förbättrats och skatterna kan justeras ner. Vår prio 1 är äldrevården och bostadssituationen i centrum för äldre personer. Vi stöder miljöarbetet, men kan inte påverka klimatet, så detta bör nedprioriteras. Det är inte klokt att en nämnd överskider sin budget för att köpa en elbil. Det är inte kärnverksamheten!

I skolorna ska man inte öka klimatångesten utan tvärtom ge eleverna en kunskapsbaserad syn på klimatet och människans inverkan.

Vi stöder självfallet jämställdhet och allas rätt till kärlek, men vi anser att om föreningar av politiks art såsom Regnbågsfyren och Feministparaplyet besöker skolorna så måste deltagandet vara frivilligt. Stadens flyktingavtal ska omförhandlas för att kanske helt övergå till att hjälpa flyktingar på annat sätt. Bättre för alla parter? Vi vet nu att kostnaderna kan bli orimligt höga.

ÅLD

STEPHAN TOIVONEN

JOHAN ANDERSSON

RAIVO IBUS