DELA

Var och en bör själv stå för sina konspirationsteorier

När jag en gång för längesedan anslöt mig till Obunden Samling var det för att de var ett parti som förde en ”sakpolitik”. Och att man respekterade att olika partier hade olika åsikter, men att samarbete över partigränser var bästa sättet att nå fram till målet.

För ett antal år sedan när partiet höll på att uppslukas av ett annat parti, genom dåvarande lagtingsgruppens handlande, arbetade jag, tillsammans med en grupp andra entusiaster, för att partiet skulle kvarstå som ett självständigt parti, och som även i fortsättningen skulle föra en sakpolitik, vilket innebar att man rakryggat skulle stå för sina åsikter, utan att för den skull nedvärdera andras synpunkter. Och att man även respekterade att andra i den egna gruppen hade andra åsikter, men att de då även personligen skulle stå upp för denna sin åsikt, och inte föra fram sina privata åsikter som partiets nya sanning.

Nu har jag konstaterat att det inom partiet verkar finnas krafter som arbetar för att partiet skall överge sin linje som ett ”sakpolitisk” parti, och i stället övergå till att vara ett ”konspirationsparti”, där i dagens läge den ena konspirationsteorin avlöser den andra gällande bland annat vaccineringar, Covidpass m.m. Och där man även framhåller risken att vår demokrati är på väg att förloras på grund av att politiska beslutsfattare handlar i blindo.

Jag vill understryka att jag inte är en konspirationspolitiker, och att jag tar ett klart avstånd från dessa ytterligheter som man numera får läsa om, både i dagstidningarnas insändarsidor och på sociala medier, där vissa partimedlemmar luftar sina åsikter.

När det gäller ÅHS har jag fullt förtroende för ÅHS ledningsgrupps agerande i fråga om hanteringen av pandemin. Jag vet att olika avdelningar är hårt belastade på grund av pandemin, och att många anställda arbetar långa och tunga pass för att alla som behöver vård, även får det. Jag vet att vi har en kö av patienter som väntar på operationer och andra behandlingar, som fått stå tillbaka på grund av att ÅHS behöver vara beredd på att ta hand om fler insjuknade i Covid, om pandemin skulle sprida sig ytterligare. Jag vet även att de av Landskapsregeringen ålagda sparkraven kommer att slå hårt mot den vård ÅHS önskar bedriva för ålänningarnas bästa.

Jag önskar nu att de Obundna partimedlemmar som önskar skriva debattartiklar, eller inlägg på sociala medier, där man pläderar starkt för sina konspirationsteorier, att man inte blandar in partiet i dessa skriverier, utan framhåller att det är skribentens privata åsikter som inte är förankrade bland partimedlemmarna. För trots allt är det väldigt få av Obunden Samlings medlemmar som är konspiratoriskt lagda, de flesta anser nog att vissa åtgärder behöver vidtas av myndigheterna för att stävja pandemin.

RUNA LISA JANSSON