DELA

Vår mat, ett viktigt forskningsområde

På Ålands ekologiska försöksstation har ett framsynt forskningsarbete gjorts i många år. Vi är alla stolta över de politiker som startade denna verksamhet i början av 1990-talet.

Den samlade arealen av odlingsbar mark på jordklotet är 1,5 miljarder hektar. Om den marken delas mellan jordens 7 miljarder människor har varje människa ungefär 2000 kvadratmeter var.

I Sverige används i genomsnitt 4000 m2/person, för livsmedelskonsumtion. Den yta som krävs för att producera vår mat är olika beroende på vad vi äter. Tex kan vi på en kvadratmeter producera, grovt räknat, 50gr kött, 500gr spannmål eller 5000 gr rotfrukter och andra grönsaker.

Genom att odla mat, utan tillsatser av konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel, reducerar vi övergödningen av Östersjön. Dessutom mår djuren bra, allt ifrån maskarna till korna. Genom ekologisk odling utarmas inte jorden utan du kan fortsätta odla mat på 2000 kvadratmeter i århundraden. Av detta följer att människan mår bra och av detta följer att ekonomin mår bra osv.

Den gröna ekologin och ekonomin kan bli en ny tillväxtmotor som får världen tillbaka på vägen till välstånd. Framtidsvinnarna är de jordbruk som ägnar största uppmärksamheten åt markens kondition och boskapens välbefinnande. Så betalar tex. Saltå Kvarn mera åt de bönder som har hög kvalitet på sina produkter och har ekologiskt kretslopps jordbruk.

Och inom livsmedelsindustrin är framtidsvinnarna de som ägnar sig åt produkternas kvalitet framom kvantitet. Vi kan fråga oss vem som vinner på ett sjukt samhälle? Behöver vi de kortsiktiga vinsterna från utarmade odlingsjordar? Kan vi låta ekonomin växa på ett mer intelligent och hållbart sätt. Ålands ekologiska försöksstation har visat att det finns framsynta politiker.

Var finns de nu?

M-S Wetterhoff