DELA
Foto: <07_Bildrubrik>VAR? Känner någon till var stenhuggaren (kallad tusenkonstnären) Johan Nordins hem och spinnrocksfabrik låg någonstans i Brändbollstad, Sund?

Var låg huset?

På bilden syns hur gravstenshuggaren och spinnrocksfabrikören Johan Nordins hem i Brändbollstad, Sund såg ut. Ett hus han själv torde ha byggt. I samband med bokutgivningen av Folke Wickströms och Jerker Örjans ”Ljus över gravgården” accentueras Nordins insats som gravhuggare av större mått. Huset påminner i mångt och mycket om den Ginlundska gården uppe på backen i Haraldsby Ångsåg. Som fabrikatör med anställda tillverkade Nordin även spinnrockar främst för export, men var låg egentligen denna fabrik i Sund? Johan Nordin var far till min morfar, som var Mariehamn stads första arbetsledare före Albin Scott. Min morfars jobb på den tiden har i dag övertagits av Tekniska Verken.

Enligt hörsägen övertog Johan Nordins äldsta son Mats hemmet som bonde, men flyttade senare till Mariehamn och köpte ett hus i korsningen Södragatan/Ålandsvägen. Detta hus skulle ha brunnit ned, och denna storbrand i stadens kärna observerades inte först från brandstationens observationstorn. På den tiden var stadens brandstation belägen uppe på berget vid Mariehamn. Utryckningsfordonen med sin brandsläckningsutrustning drogs på den tiden av hästar med två- eller fyrspann. Mats Nordin uppförde senare ett nytt hus på samma plats och eventuellt byggdes det av virke från hemmet i Brändbollstad?

Hans Palme