DELA

Vår gemensamma välfärd

För att den gemensamma välfärden skall vara möjlig måste vi alla samarbeta för att hålla den levande. Genom privatiseringar utarmar vi den vilket i sin tur leder till ökade ekonomiska klyftor vilket leder till mindre sammanhållning i samhället.

Tillväxten i samhället kan inte räknas i BNP, vi måste börja titta på hur lyckliga invånarna är, hur friska vi är. Där kan Mariehamn vara en föregångare.

Jag menar att om invånarna är friska och lyckliga så kommer inbesparingarna i det långa loppet bli stora, det kommer att märkas inom sjukvården och i ett minskat utanförskap.

Genom att sluta fokusera på ekonomisk tillväxt och istället satsa på ekologisk och hållbar tillväxt och återbruk kommer staden leva upp igen vilket kommer att gagna företagare inom staden. Vi kan bli en grön stad med lyckliga invånare bara den politiska viljan finns och den finns. I alla fall bland oss Socialdemokrater.

LASSE WELROOS (S)