DELA

Var går gränsen för vår yttrandefrihet?

Två händelser, helt skilda från varandra, har fått mig att ifrågasätta vår yttrandefrihet. Den första avser ett utlåtande av två poliser och den senare är riktad till en enskild person. Dessa händelser är inte relaterade till varandra, men de handlar i grunden om samma sak.

Två poliser säger till Nya Ålands (8-9.8.2017) reporter att det mest oroväckande i deras arbete är ungdomars ”liberala” åsikter. De utvecklar inte vad en liberal åsikt är, på vilket sätt det är problematiskt eller hur dessa åsikter hänger samman med de problem vi ser på Åland. Det är väl ändå inget nytt att ungdomar testar vuxenvärldens gränser? I sammanhanget är det dock intressant att åsikterna kallas för ”liberala”, vilket i sig är en maktteknik som handlar om att sätta människor i samma fack i syfte att nedvärdera dem.

Att en vuxen person anser att narkotikabruket bör avkriminaliseras, eller att cannabis ska legaliseras, betyder inte att personen själv använder narkotika. Människor, i alla möjliga åldrar och social status, berättar åt mig att de inte kan vara öppna med deras åsikt i narkotikafrågan. En enkel sak som att gilla ett inlägg på Facebook ser de som en risk för att utsättas för sociala repressalier och påtryckningar från anhöriga och arbetskamrater. Det här är social kontroll, och visar på var gränsen går för tolerans och öppenhet på Åland.

Den andra händelsen avser istället flyktingpolitiska uttalanden. Flera personer anmäler en enskild individ till dennes arbetsgivare för dess åsikter, de kallade personen rasist.

Att de anmäler detta till arbetsgivaren handlar endast om att det ska vara psykiskt påfrestande och skapa oro hos den enskilde, och visar på att de direkt använder exkluderingstekniker för att de inte gillar vad de hör. En anställds åsikter är problematiska först när relationen till kunder påverkas negativt. I det här fallet handlade det om flyktingpolitik, inte om olika etniciteter.

Vem är det som kallar vem, och för vad?

Ser ni likheterna och hur dessa händelser hänger ihop? Det handlar om vem som besitter makten att värdera andra. Har ni hört Beatrice Hall’s citat; ”Jag ogillar vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rättighet att säga det”. Hur mycket värdesätter Du vår yttrandefrihet?

Emelie Holmström