DELA

Var finns protokollen?

Svar till Dan-Johan Dahlblom.

Kommunfullmäktiges ordförande Dan-Johan Dahlbloms lätt raljanta svar 4.6.2012 på min insändare är betecknande för hur ärendet med Geta UF:s skuld hanterats. Han känner sig kränkt över att jag ifrågasätter att ärendet handlagts utan att ha blivit berett på erforderligt sätt och han uppmanar mig som medborgare att ta reda på fakta. Men bäste Dan-Johan, ärendets fakta/beredning skall enligt lag finnas i kommunstyrelsens protokoll och de finns inte där. Och det är alltså här transparensen – genomskinligheten – saknas.

Litet skrämmande är att Dahlblom tycks ha för sig att Geta UF lånat pengar från kommunen. Geta UF har lånat pengar på banken, ett lån för vilket kommunen ställt säkerhet genom borgen. Geta UF har inte betalat banklånet och kommunen har som borgensman fått lov att betala. Dessutom torde kommunen ha betalat Geta UF:s kostnader för värme och el under den tid föreningen inte haft tillräcklig verksamhet för att få in pengar till sina utgifter. Även om Dahblom inte varit med och lånat pengarna av banken har han lett föreningen under många av de år under vilka man kan befara att lånet och andra räkningar fått betalas av kommunen.

På en liten ort som Geta tar man inte gärna i ett ärende av den här arten på grund av att så många personer, släkt och vänner berörs. Man låtsas inte se problemet när det uppstår och ärendet tas inte upp i tid till behandling av de kommunala organen. Och när tiden gått försöker man, som i fråga om Geta UF:s skuld till kommunen, sopa allt under mattan genom att nu redan för andra gången försöka få kommunfullmäktige att efterskänka skulden.

I Geta florerar de vildaste rykten om skulden och om vart Geta UF:s pengar t.ex. från fisketävlingarna tagit vägen. Så för er egen skull, alla ni som verkat inom Geta UF och inom kommunen, se till att saken utreds och att utredningen delges kommunmedlemmarna.

Men Dahlbom och jag är i alla fall överens på en punkt: Vi anser båda att kommunen inte skall efterskänka lån!
Kim Hansson