DELA

Var finns fullmakten för laddhybriden, Roger?

I min replik till Roger Jansson Lantråd 1995-1999 skrev jag att ”den (tilläggsbudgeten) kom 13 april 2017. Alltså inte på hösten.”

Trots denna tydliga hänvisning skriver Roger Jansson (MSÅ) med att ”Jag som inte var med har däremot läst lagtingets handlingar. Stephan minns inte enligt sin insändare att lagtingets fullmakter för både Gripöprojektet och laddhybriden gavs i budgetbeslutet i december 2017 om landskapets budget för 2018.” Nu har Jansson ändrat sig till att det var ordinarie budget, men det är också fel.

Fullmakten var på 40 miljoner för kortrutten (två hamnar med mera) men inte för en hybridfärja och kom i juni 2017. Inte heller i budgeten i december 2017 fanns någon korrekt fullmakt för att köpa/hyra en hybridfärja.

Jag förlitar mig inte på minnet utan har till min hjälp min samling av stenografiska protokoll för hela min tid i lagtinget 2015-2023.

Om behandlingen i december skriver Jansson: ”Detta efter behandling i finans- och näringsutskottet där rösterna föll 4–3 i fullmakternas favör. I plenum godkändes fullmakterna med rösterna 16–11.” Inte mycket stämmer med protokollet.

Från betänkandet framgår att jag tog Brage Eklunds (ÅF) motion nr 23 till omröstning: ”Investeringsfullmakten för kortruttsinvesteringarna på västra Föglö återtas och regeringen stoppar omgående utbyggnadsplanerna.”

Detta med tanke på att det nog skulle bli en reservation och att jag då som enmansgrupp skulle kunna få understöd. Omröstningen slutade 4-2 enligt protokollet. Inte 4-3. Notera att det röstades om en fullmakt inte ”fullmakter”, som Roger Jansson skriver efter att ha ”läst lagtingets handlingar”.

Men Jansson har i alla fall ändrat sig på en punkt och skriver: ”Stephan har dock rätt i att spörsmålet några veckor före valet hösten 2019 bara gällde laddhybriden.”

Roger Janssons replik har rubriken ”Stephans selektiva minne” och fortsätter med att ”men Stephan minns inte heller att oppositionen, till vilken han hörde, genom en motion av Bert Häggblom med flera så sent som 2019 försökte upphäva lagtingets fullmakt för laddhybriden den rätta vägen – genom ett lagtingsbeslut!”

En replik skall, som Lantråd 1995-1999 och mångårig medlem av lagting och fullmäktige säkert vet, rikta sig till anförande/insändare. Det finns mycket annat också som jag minns, men det lämnar jag till separata insändare.

Alla motioner minns jag inte på rak arm, men i innehållsförteckningen för lagtingshandlingarna för 2019 finns ingen motion av Häggblom i denna fråga. Så exaktare källa, tack!

Och en sista påminnelse: Det fanns ingen fullmakt för att köpa/hyra en laddhybrid, så den eventuella motionen kunde enbart ha gällt fullmakten för hamnar med mera.

Jag har en viss förståelse för att en representant för ett parti som skrivit under ett dyrt kontrakt och vars upphävande nu kostar oss ålänningar över 13 miljoner euro försöker försvara beslutet, men jag har absolut ingen acceptans att man felciterar lagtingets handlingar i syfte att göra detta.

Det verkar nog som om MSÅ börjar bli nervöst över att strålkastaren riktas mot den från MSÅ som ensam skrev under det dyra kontraktet utan att ha en tydlig fullmakt.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI