DELA

Var finns anledningen till psykiska problem?

Tyvärr finns det många som har psykiska problem inte minst unga människor. En del klarar det inte alls utan de tycker det är bättre att ta sitt liv. Ett liv som i blomningens tid när man är ung tänker på att ta sitt liv.

Vad är det då för fel? Man måste belasta samhället som i grund och botten inte har någon tanke eller känsla hur man mår som en ung människa.

Alla har inte de förutsättningar som det krävs för att på något sätt komma upp med näsan över vattenytan. Det finns för mycket hinder. Mobbningen är en del av detta. Man har inte kunnat stävja detta på grund av okompitens. Eller viljan att göra något.

Jag vet själv när jag hade mina barn i skolan. Det är ju inte så länge sen.

Man kunde inte riktigt förstå att en människa bryts ner i beståndsdelar av detta. I dag är det ändå värre genom att du kan mobbas dygnet om.

Är inte detta viktigt för politiker hur sina unga medborgare mår?

Eller är det så att de är någon slags bock i marginalen?

Jag har aldrig hört att en politiker står upp och hävdar att vi måste göra något åt detta. Nej, då kommer hela den här debatten att handla om alla.

Det handlar inte om alla och det är ju glädjande. Men de det gäller har det ju ändå svårare. Att så många inte vill leva när de är så unga är ju väldigt skrämmande.

Alla ska vara med. Jovisst, men de som inte fullföljer kraven vad gör man med dem? Jo, man gör lite mer och man bryr sig om dessa personer.

Jag har varit och pratat med rektorer och de försöker bara skydda sig

” På vår skola finns ingen mobbning” Det är ganska löjeväckande.

Vem i all världen klarar en sådan påfrestning? Jag tror att inte många gör det. Det som är signifikativt med detta land är att vi tar inte hand om våra egna. Politiker har aldrig gjort det. Tänk bara på Barnhemsbarnen, de tänkte inte att denna människan är en liten varelse. Vi gör detta utav moraliska förspeglingar. Det kvittar väl att hon eller han går under.

Detta är ju ett falskt spel bakom en förljugen politik.

Låt unga människor blomma och bli vackra svanar. Det är de värda för inte ska man födas i ett land där man inte bli omhändetagen och då menar jag i positiv bemärkelse.

Bo Grapenskog