DELA

Var blev skoldemokratin?

I Utbildningsstyrelsens utkast på instruktioner för skolors och utbildningsanstalters ordningsregler har skoldemokratin glömts bort. Utkastet har också skickats ut i slutet av förra året för att kommenteras av de berörda, men elevrepresentanter har inte konkret involverats i planeringen.

Enligt lärarfacket OAJ, som kommit med ett eget förslag, ska skolor bland annat få reglera huruvida telefoner får vara påslagen eller inte. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS anser att eleverna själv får och ska bestämma var den egna telefonen förvaras och i vilket läge, förutsatt att den inte stör undervisningen. Såvida kan ett motsvarande telefonförbud inte gälla till exempel raster, där eleverna inte får någon undervisning.

OAJ vill också att ordningsreglerna innehåller tydliga restriktioner på hur elever ska klä sig. Enligt facket borde meningen lyda “i skolan klär man sig i sakliga kläder som inte sårar någons åsikter, religion eller goda seder”.

FSS anser att klädstilen och utvecklandet av den är en viktig del av att den egna identiteten och att lära känna sig själv, och att det inte ska regleras av en skild regel som potentiellt felanvänds. Ingen form av diskriminering är okej, och naturligtvis ska kläder med kränkande budskap tas lika mycket på allvar som allt annat hatprat, men att ge lärare och rektorer rätten att subjektivt bedöma om en elev är sakligt klädd och följer god sed kan ge utlopp i helt onödiga förbud. Det samma gäller förbud mot ytterkläder, som bland annat i kalla barackskolor är mer än nödvändiga. En mössa eller annan huvudbonad stör inte heller undervisningen.

Varje skolas ordningsregler ska grunda sig på ett demokratiskt besut av alla inblandade. I en äkta skoldemokrati gäller de regler som alla inblandade, personal, elever och i vissa fall föräldrar kommit överrens om. De gemensamma ordningsreglerna ska följas av alla, t.ex. ska ett eventuellt telefonförbud också gälla personalen, i det goda syftet att vara mer närvarande i elevernas telefonlösa vardag.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund stöder gemensamma riktlinjer för skolor, men detaljer som påverkar skolorna olika kan överenskommas om lokalt.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund