DELA

Var är stålbadet?

Nu förstår man tystnaden runt entreprenaderna runt kaj 6. En ny stämning på 500.000,- har nu dykt upp vilket gäller skywayen och dess utförande. Enligt tidigare uttalanden från Roger Jansson rörde sig summorna som man var oense om ca 20.000,- . Nu med facit i hand är dessa 25 ggr större. Som allmänheten tydligt minns så började entreprenaden av kajen med 500.000,- dyrare anbud som antogs jämfört med det billigaste. Under resans gång har denna summa säkert 3-dubblats och nu kommer nästa kalldusch. Man undrar vad stadsstyrelsens ordförande menar med stålbad gällande stadens ekonomi när hamnen lugnt kan njuta av ett skumbad i all sköns ro.

Vad gäller skywayen skedde troligen det första misstaget när byggherren trodde att grundläggningen och pelarna för skywayen ingick i det inbegärda anbudet. Tråkigt nog var det tydligen inte så utan man började upphandla fundament och pelare enl. lego metoden, dvs bit för bit för vad man hade fullmakt att köpa utan konkurrensutsättning. Att nu som det antyds i tidningen att man är försenad och skall betala förseningsböter låter mycket märkligt.
Man kan undra vilket fundament eller vilken pelare man anser att är försenad pga sitt eget tövel. Underligt att inte de ansvariga inser sina begränsningar och avsäger sig sina uppdrag eller tjänster eller att inte stadens vd ser till att så sker.

Nu skall man istället börja anlita dyra jurister för att skydda sitt eget skinn vilket absolut inte kan överensstämma med stadens nyligen påtalade stålbad!
Fundersam