DELA

Var är logiken Mise?

Det är tillåtet att dela kärl med en granne oavsett om man har 4 eller 8 fack, samt oberoende av antal personer i hushållet?

Om man delar med en granne så försvinner hälften av hämtningarna som kan faktureras. Ingen bryr sig i detta fall om någon låter bli att använda kompostfacket och istället komposterar själv hemma på gården.

Men, om man vill halvera antalet hämtningar med motiveringen att man komposterar själv, då blir komposten mitt i allt ett potentiellt problem, och det tillåts inte om man är fler än en person i hushållet. Man “hotas” med inspektion och eventuellt nekande till halvering av antal hämtningar.

Krav på godkänd kompost har funnits i väldigt många år (åtminstone i Mariehamn) vad gäller kompostering av hushållsavfall. Jag har mycket svårt att tro att folk som komposterar själva missköter sin kompost, vi använder ju själv slutprodukten och vill således ha den så bra som möjligt.

Detta “kompostundantag” är ännu inte godkänt i skrivande stund, facit har vi först efter 15/12.

Så vad är egentligen orsaken till denna diskriminering och häxjakt på de som vill kompostera själv och som inte vill eller kan dela tunna med en granne.

Det torde ju bli samma inkomstbortfall för Mise i båda fall, det vill säga om man delar med granne och halverar antal tömningar eller om man komposterar och halverar antal tömningar.

Uttalanden som att “Mise får svårt att uppnå cirkulär ekonomi om vi inte får in det här kompostavfallet” låter illa i mina öron. Även att hänvisa till lagstöd för dessa inspektioner när det inte tas hänsyn till övriga lagar som Mise bryter emot. Är det så illa att Mise kommer att få problem att få igång den planerade biogasanläggningen om det inte nu samlas in en större mängd kompost än tidigare? Hur illa rimmar inte det med “minska matsvinnet”?

Är det orsaken till verksamhetsledarens “hotfulla” uttalanden eller är det bara prestige det gäller?

Dessa uttalanden och förtäckta hot har knappast förbättrat bilden av Mise i allmänhetens ögon.

Slutligen kan jag åtminstone konstatera att den nya tunnan är kraftigt överdimensionerad vad gäller en personers hushåll, även antal tömningar.

Jag saknar dessutom dräneringshål i botten, den är fruktansvärt besvärlig att välta omkull och tömma när locket har blåst upp och det är vatten i botten efter regn.

CAROLINE LÖNNGREN

MISE:s verksamhetsledare Sofie Dahlsten har avböjt att svara i direkt anslutning till insändaren.

RED