DELA

Var är den politi(S)ka linjen?

Förslaget till ny barnomsorgslag innehåller förbättringar på flera punkter både ur barnens, familjernas och kommunernas perspektiv. Men den innehåller också en inskränkning som vållar debatt, ej lagstadgad dagisplats för barn under 3 år med en vårdledig förälder.
Linjen i barnomsorgslagen är att garantera barnen en bra och rolig barnomsorg samt deras mammor och pappor goda förutsättningar att kombinera familjeliv och yrkesliv.

Socialdemokraterna kritiserar liberalerna och mig för svikna vallöften om den subjektiva rätten och maxavgift om 200 euro. Den oinskränkta rätten till dagisplats är kvar och gäller för arbetande, arbetssökande och studerande föräldrar.
Socialdemokraterna var med och lade fram ett förslag om 250 euro i maxavgift under förra mandatperioden. Det ansåg liberalerna inte var vettig familjepolitik eftersom det är oskäligt att ha en högre maxavgift än både Sverige och Finland pga kostnadsläget på Åland. Den linjen följer vi.

Socialdemokraterna går till angrepp för att landskapsregeringen ” lyssnar på kommunalgubbarna”. Visst har landskapsregeringen och jag delvis gjort det. Både på t.ex. kommunalgubben Henrik Lagerberg (S) och kommunaltanten Carina Aaltonen (S). Som kommunaltant och vice ordförande i kommunstyrelsen i Jomala stödde Aaltonen begränsad rätt till barnomsorg för barn under 3 år med vårdlediga föräldrar.

Kommunalgubben Henrik Lagerberg, medlem av kommunalstyrelsen i Hammarland, stödde också i sitt utlåtande begränsad rätt till vårdlediga föräldrar. Dessutom motsatte sig Lagerberg, tillsammans med kommunalstyrelsen, de familjepolitiska förbättringar som lagen föreslog: kravet på tillgång till specialbarnomsorg och specialbarnträdgårdslärare, lagstadgad rätt till fritids, rätt till fritids för ungdomar i yrkesträningsundervisning samt en lägre maxavgift.

mycket för den familjepolitiken!

Katrin Sjögren (Lib)
social- och miljöansvarig
Landskapsregeringen