Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Väntar vi oljeläckage?

Att det är dyrt att sanera vrak är ingen hemlighet, men hur dyrt vore inte ett oljeläckage för Östersjön?

Visste ni att det finns åtminstone tre vrak inom Ålands gränser som sannolikt innehåller olja och som sannolikt kommer rosta sönder och börja läcka inom en överskådlig tid?

I Finland och Sverige har man kartlagt sina vrak och börjat sanera de mest miljöfarliga, men här på Åland står arbetet helt stilla. Att kartlägga vraken innebär att man kollar i vilken kondition de är i, korrosionsgrad med mera.

Vi på Åland måste också börja ta ansvar för Östersjön. Vi måste undvika läckage och utsläpp av giftiga ämnen till varje pris.

Jag tycker att man åtminstone ska börja kartlägga vraken för att sedan kunna bedöma hur allvarligt läget är och vad som behöver göras.

Frida Nordlund (HI)