DELA

Vänd på alla stenar

Det är inte första gången som landskapet Åland har det kämpigt med den offentliga ekonomin. Detta till trots har hälso- och sjukvården alltid varit ett prioriterat område. Det betyder naturligtvis inte att inbesparingar och omstruktureringar inte genomförts, men till skillnad från tidigare kännetecknas nuvarande process av bråttom, bråttom, bråttom.

Det verkar som om landskapsregeringens nettoinbesparingsmål om två miljoner är viktigare än en väl fungerande hälso-och sjukvård. En majoritet i ÅHS styrelse beslöt nyligen att antalet platser på medicinkliniken skall minskas (Centerns representant i styrelsen Runar Karlsson reserverade sig mot beslutet). Det är oklart vilka platser/patientkategorier som berörs. Det ska utredas vidare.

Det är brukligt att utreda först och sedan fatta beslut men allt är naturligtvis möjligt. Dito gäller för den tankesmedja som planeras kring den framtida sjukvården. Ett gott initiativ, men borde den tankesmedjan inte ha hållits före man fattar beslut om inbesparingsnivåerna för de närmaste åren? Från Centerns sida har vi hela tiden hävdat att en inbesparing om 1 miljon under 2017 är möjlig att genomföra utan att nämnvärt försämra vården men inte 2 miljoner som styrelsen och landskapsregeringens vill.

Det är aldrig lätt att spara och förändra men just därför måste processen få ta lite tid. Fortsätt inbesparings/effektiveringsarbete under 2017. Involvera alla berörda, även personalen, i processen . Vänd på alla stenar men lämna bort ”tjurrusningarna” . Hälso- och sjukvården är för viktig för att bli kvartalsekonomi.

Veronica Thörnroos (C) Vicetalman / hälsovårdare