DELA

Vänd företaget upp och ner?

I ett samhälle behövs företagare av alla sorter. Både kvinnliga och manliga dito. Att kombinera företagande med familj är svårt för de flesta.

Skapar man däremot ett familjevänligt samhälle och ger möjlighet till ekonomiskt demokratiska företag kan de flesta vara med och bidra, på sitt eget sätt.

Hur ska vi lyckas få samhället mera familjevänligt?

Ett sätt är att båda föräldrarna till ett barn ges samma möjligheter att vara föräldralediga. En tredelad föräldraledighet gör att bådas arbetsplatser är med och bidrar till ett mera jämställt samhälle. Det möjliggör också för båda föräldrarna att förstå att alla behöver hjälpas åt med det, fortfarande, obetalda hemarbetet.

Och därmed kan och orkar båda föräldrarna starta egna företag, gå med som delägare i företag eller återvända som arbetstagare i arbetslivet.

Hur skapar man ekonomiskt demokratiska företag?

Genom att svänga på ekonomi och bestämmanderätt i företag. Det behöver inte vara den som investerar pengar i ett företag som per automatik får bestämmanderätt i företaget.

Man kan lika gärna låna pengarna till företaget och de som arbetar bestämmer tillsammans vad man gör med pengarna. Är alla arbetstagare samtidigt delägare i företaget (alla har lika mycket att säga till om, en arbetare = en röst) jobbar alla tillsammans åt samma håll. Därmed finns det mindre utrymme för onödiga arbetsuppgifter och mera respekt för varandra. Och respekt för varandra leder till att alla verkligen gör sitt bästa för företaget.

Alltså får investerare/banken tillbaka sitt utlånade kapital och alla är nöjda.

Sisa Långkvist,

Liberal lagtingskandidat