DELA

Valtider vad det lider

Det märks att det är val inkommande höst. Insändare börjar dyka upp, fler och fler. Det är alltid spännande och roligt att kunna ta möjligheten att arbeta för utveckling i vårt samhälle.

Jag och flera med mig från Obunden Samling har gått tillsammans med tidigare moderater, där vi vill föra en människonära politik, i Moderat Samling för Åland. Anledningen till det var, att vi drev många likartade frågor. Vi kände att vi kunde få ut mer av vårt samhälliga engagemang och de frågor vi brinner för, om vi blev en större grupp som drog åt samma håll.

I Moderat Samling förenas stad och landsbygd, och även skärgård. Vi vill, precis som tidigare arbeta för de frågor som ligger oss nära, och utifrån de löften vi gav i senaste val. Bra familjepolitik och valmöjligheter är en ledstjärna för oss. I min kommun Lemland försöker vi utveckla efter de behov som finns, och ekonomin är förhållandevis ganska god.

Vad det gäller barnomsorgen så har vi inte riktigt haft den rätta framförhållningen alla gånger. Vi har en stor inflyttning, så behovet av barnomsorg är stort i hela kommunen, och föreslagna åtgärder finns. Daghemmet Saltkråkan på Järsö är ett exempel som nu behöver större och mer anpassade och ändamålsenliga utrymmen. Det är inte optimalt för Saltkråkan att som nu använda Norrkulla (föreningslokalen) som man får göra tillsvidare, tills daghemsfrågan är löst. För föreningslivet behöver också Norrkulla finnas tillgängligt.

De aktiviteter som ambitiöst ordnats vid Norrkulla under många år, har varit och är populära inslag i vardagen. Att ha en plats att träffas på, och kunna umgås med varandra från bygden stärker den sociala och även den kulturella gemenskapen, som är mycket viktigt.

Yvonne Sundbom Korpi (MSÅ)