DELA

Välstånd går före beskattning

Att diskutera ett övertagande av behörigheten kan jag omfatta men argumenten i dag är alltför svepande. T ex Färöarna är väl närmast ett avrådande exempel. Att slippa skatt eller få bidrag är ingen skillnad! På vilket konkret sätt missgynnas åländska företag av ”finska systemet”. Vilka kostnader faller på oss när vi tar över beskattningen ? Vad vill vi själva göra och hur?

Vi måste veta hur företagens beskattning påverkas. Skattebasen minskar då verksamhet i Finland typ ÅAB, Viking, Chips m fl beskattas i Finland, inte på Åland som i dag. Dubbelbeskattningsavtal måste finnas med alla länder där åländska företag verkar.
Skall vi ha 16 olika kommunalskattesatser?. Skall vi ha miljöskatt, fastighetsskatt? En kär fråga för många är rese och sjukkostnadsavdrag. Vilka idéer finns? Vad vill vi göra som inte kan göras med kommunalskatten? Själv omfattar jag ett inkomstskattesystem med ett rejält grundavdrag och därefter en fast procent.

Innan svar finns saknas enighet om ett skatteövertagande. Vi får inte behörigheten utan att säga hur den skall användas. Behörigheten kommer med restriktioner från grannländer och EU. Är det intressant när restriktionerna är klara?
Personligen värderar jag nuvarande välstånd högre än egen beskattning för dess egen skull.
Lennart Isaksson, fs
http://blogg.alandstidningen.ax