DELA

Valmöjlighet för våra ungdomar

Våra ungdomar behandlas styvmoderligt i planeringen av egnahemstomter. Tomtutbudet är smalt och litet.

För ett halvt år sedan fanns ca 40 lediga tomter, nu är drygt 30 lediga, färre än åtgången ett normalår. MSM (Moderat Samling i Mariehamn) vill ha ett bredare utbud så att möjligheten att bygga egnahemshus i staden är en klar valmöjlighet för alla våra ungdomar. Grannkommunerna satsar aktivt på attraktiva tomter vilket inte kan sägas i staden.

Ett sorgligt exempel är södra Lillängen. Området är färdigplanerat med hänsyn till de speciella förhållandena i området, det är fråga om ca 40 tomter. En majoritet har vid två tillfällen på enbart politiska grunder röstat emot MSM’s förslag att starta utbyggnaden där. Området är också med de naturförutsättningar som finns ett utmärkt område för ekologiskt/lågenergibyggande.

MSM vill låta våra ungdomar skapa tillväxt i staden genom att ställa tomter till förfogande.

Lennart Isaksson, MSM