DELA

Vallokaler och tillgänglighet

Vi har just haft riksdagsval och i höst är det lagtings-och kommunalval.

I dessa dagar är det mycket fokus på tillgänglighet i och med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Jag skrev ett inlägg på fb om tillgänglighet i vallokaler och fick veta att åtminstone ett par vallokaler på Åland inte uppfyllde kraven på tillgänglighet.

Att rösta är en rättighet som alla människor har och då ska det också vara möjligt!

Det ska vara möjligt att ta sig in (helst inte genom några trånga gångar el bakvägar), det ska finnas röstningsbord i två olika höjder (en för sittande och en för stående) och med skärmar runt så att valhemligheten bevaras .

Om en person behöver hjälp att rösta finns alltid ett valbiträde tillgängligt i vallokalen.

Personer som kommer till vallokalen bör lämna sin hund på utsidan för att inte ev allergiker ska drabbas av sjukdom efter att ha varit och röstat. Eller ännu värre inte ha möjlighet att alls komma in för att det har varit en hund i vallokalen.

Detta gäller givetvis inte ledarhundar.

Jag uppmanar samtliga kommuner att göra en inventering av sina vallokaler och se till att det är möjligt för alla röstberättigade att rösta i höstens val.

Nina Lindfors (MSÅ)