DELA

Vallen motor i eko-odlingen!

För den ekologiska odlingen utgör vallodlingen motorn i odlingssystemet. Med sinande resurser av fram för allt olja och fosfor och ett ekosystem som sviktar ökar vallodlingens betydelse ännu mer.
– En vall insådd medkvävefixerande baljväxter gödslar åkern vid nedplöjning och minskar därmed behovet av övriga gödselmedel.
– Som marktäckare förhindrar vallen läckage till vattendrag.
– Då vallen plöjs ner (förstås är tidpunkten viktig) bildar den humus och bidrar därmed på sikt till jordförbättring.
– En vall kan också vara ogräsreglerande då vissa svåra ogräs, t.ex. åkertistel, dör ut i vallen
– Särskilt gamla vallar med inslag av olika örter gynnar insekt- och fågelliv.
– För ekologisk spannmålsodling har vallen stor betydelse i växtföljden.

En SLU-ledd studie i nio jordbruksområden i Europa, där även Sverige ingår, visar att användningen av kemiska bekämpningsmedel mot insekt- och svampangrepp i grödorna fortsätter att ge mycket negativa effekter på den biologiska mångfalden.(Enligt artikel i Landsbygdens Folk 13.9 -13) Den biologiska mångfalden fortsätter att ta stryk av de konventionella odlingsmetoderna!
Det räcker inte med att bara börja kalla det konventionellt odlade för närproducerat och slå sig till ro då det fortsättningsvis används mängder av bekämpningsmedel och konstgödsel!
I Buthan ,det lilla kungadömet i Himalaya, har man som mål att bli först med ett heltäckande ekologiskt jordbruk. Landets policy är sedan tidigare att förkasta BNP som mätare på välstånd. I stället satsar landet på ett index för så kallad nationell lycka.
Det går inte ihop då vår regering säger sig vilja verka för ett hållbart samhälle men samtidigt lägger fokus på ett energikrävande konventionellt lantbruk!
Ekologiska odlarna