DELA

Välkomnar saklig diskussion

Ålands lärarförening och dess medlemmar välkomnar en saklig diskussion om skolan, och vi tycker det är roligt att föräldrar, politiker och övriga medborgare intresserar sig för vad som händer i skolan.

På senare tid har flera olika saker lyfts och diskuterats i media. Vi har valt att inte offentligt diskutera enskilda fall där det oftast handlar om ord mot ord och där det dels är svårt att ha tillräckligt med bakgrundsinformation, och dels är svårt att diskutera på grund av tystnadsplikt och respekt för enskilda individer. Allmänna diskussioner om mobbning, jämställdhetsfrågor och dylikt deltar vi däremot gärna i.

I onsdagens Nya Åland (4 mars 2015) ingick en insändare om språkundervisning som framställde dagens språkundervisning som ett enda rabblande av ordlistor där varken textläsning, skrivuppgifter, samtal eller hörövningar ingår. Den här bilden är väldigt främmande för oss. Vi följer givetvis läroplanen och eleverna utvecklar de fyra språkliga kompetenserna lyssna, tala, läsa och skriva. Ibland används filmer, youtubeklipp, podcasts, appar, övningsprogram, musik, tidningsurklipp, aktuellt material på internet, romaner, noveller, ibland läroböcker och inspelningar av de texterna. Det sätt varje lärare arbetar i enskilda grupper kan skilja sig åt beroende på elevernas nivå och intressen, men grunden är densamma.

Språkundervisningen kritiserades för att ordinlärningen tar mycket tid. Orden är grunden om vi vill göra oss förstådda. Forskning visar att det krävs att man säger eller skriver ett ord mellan 6 och 15 gånger för att lära sig det. Olika elever arbetar på olika sätt med ordinlärning – vissa skapar associationer, en del övar med glosprogram på dator, några sätter in ord i sångtexter och sjunger, somliga skriver ner orden med olika handstilar, det finns de som läser texten, där orden förekommer, antal gånger… Inlärningsstilen är individuell och man måste helt enkelt pröva sig fram. Lärarna kan ge tips och komma med förslag, men inlärningsarbetet måste göras av eleven själv.

I andra sammanhang har språkundervisningen kritiserats för att vara alltför inriktad på grammatik. På samma sätt som orden är byggstenar är grammatiken strukturen. Om man bara radar ord efter varandra kan språket visserligen bli begripligt, men knappast klart och tydligt.

Målsättningen för språkundervisningen i grundskolan och gymnasiet är att eleverna uppnår en viss nivå enligt den gemensamma europeiska färdighetsnivåskalan där de fyra olika kompetenserna finns tydligt beskrivna i läroplanen. (A2 för A2-språk, B1-B2 för A1-språk). Enda sättet att uppnå målet är att lära sig de ord och strukturer som bygger upp språket. Universitetsstudier i ett språk bygger på att man har tillägnat sig dessa basfärdigheter så att man har en god grund att stå på, då universitetsstudier är annorlunda uppbyggda och har helt andra mål än grundskolestudier.

Åland har en kompetent lärarkår och vi arbetar kontinuerligt för att bli ännu bättre. Konstruktiva förslag och öppen diskussion som leder vidare är alltid välkomna inslag!

Mariehamn den 6 mars 2015,

Ålands Lärarförening

Tove Waller, ordförande