DELA

Välkomnar nya fritidsboende!

I regeringen Sjögrens regeringsprogram står att man ska försöka hitta vägar för att göra lagen om jordförvärv moderniserad på så sätt att grundrättigheterna fortsättningsvis ska beaktas men att man på planerade områden skulle kunna tillåta att ett visst antal tomter säljs till personer utan hembygdsrätt avsett för fritidsboende. Initiativet skulle förstås bygga på att de konstitutionella och språkliga bestämmelserna beaktas.

I Kumlinge har vi ett planerat bostadsområde som heter Vårholm som lämpar sig utmärkt som pilotprojekt för ett sådant ändamål. På Vårholm finns 10 tomter i storlek 2500-4300 m2. Till tomterna finns förberett kommunalteknik och fiber. Tomterna är attraktiva, ligger bekvämt intill kommunalväg och har sjöutsikt. Tre tomter är sålda till fast boende men sju är fortfarande osålda. Kommunen har satsat pengar i ett projekt som visat sig svårsålt eftersom man måste skriva sig i Kumlinge för att få köpa en tomt. Här ser vi en potential att kunna sälja ut till exempel 3 tomter till personer utan hembygdsrätt trots att köpet är avsett för fritidsboende. Vad vore mer lämpligt än att göra det enkelt, tillåtet och under kommunernas kontroll med fritidsboende utan hembygdsrätt? En potentiell fritidsboende skulle tryggt kunna köpa mark på Kumlinge och veta att det här är enligt lagens anda och mening. Nyttan för lokalsamhället skulle bli påtaglig: bättre nyttjande av det nybyggda reningsverket på Vårholm, fler barn att leka med, fler hushåll som nyttjade lokala tjänsteleverantörer, mer handel i butikerna, fler glassar sålda i den närliggande gästhamnen, mer fastighetsskatt åt kommunen, fler deltagare i sommarens fritidsaktiviteter osv.

Vi har dessutom positiva erfarenheter av att de som haft sitt andra hem eller fritidsbostad i kommunen även en dag tagit steget och skapat sitt huvudsakliga boende i kommunen och en såld fritidsfastighet är alltså också ett steg närmare en ny Kumlingebo.

Kommundirektören och kommunstyrelsen i Kumlinge