Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Välkomna hem!?

En viktig sak som vi behöver tänka på i vårt åländska samhälle är att erbjuda goda möjligheter för våra ungdomar att återvända efter utbildning.

I dagens läge läser cirka 70 procent av våra universitetsstuderande på den svenska sidan, men bara hälften av dessa återvänder. För att möjliggöra en ökning av denna andel återvändare vill jag jobba för en åländsk politik där vi utnyttjar vår egen lagstiftningsbehörighet på utbildningsnivå så att till exempel en svensk grundskollärarkompetens jämställs med en finsk.

I en alltmer rörlig värld ställer man här upp hinder för våra egna ungdomar genom att inte godkänna de högre högskoleexamina de har på en jämlik nivå med den finländska examen. I Sverige är dessa ungdomar högintressanta på arbetsmarknaden med god ingångslön, här verkar nuvarande landskapsregering inte vilja ha dem.

Om vi inte försöker se till att med alla möjliga medel göra Åland till ett attraktivt och välkomnande alternativ för våra ungdomar och andra med en examen som inte passar i våra nuvarande rent ut sagt trånga kriterier så kan vi nog bara drömma om att vi skall kunna locka till oss unga välutbildade människor.

JONAS ERIKSSON

LAGTINGSKANDIDAT FÖR CENTERN