DELA

Välkommen med, Runar!

Det är glädjande att också Runar Karlsson nu ansluter sig till uppfattningen att vi behöver utveckla samarbeten på norra Åland.

Vid otaliga presidiemöten som hållits mellan norråländska kommunerna har samarbetsfrågan varit aktuell. Många idéer har förts fram och de flesta har insett behovet av att vi allt mer bör dra åt samma håll och gemensamt utnyttja våra resurser på bästa sätt för norrålänningarna. Men det har visat sig vara svårt att konkretisera idéerna.

Samarbete kring socialvården kunde med fördel utvecklas, redan idag arbetar kommuner tillsammans kring gemensamma frågor. Vi har också ett fungerande samarbete i vårt högstadiedistrikt. Ett förslag på våra gemensamma möten har varit att vidareutveckla arbetet inom högstadiedistriktet och föra in andra ansvarsområden än utbildning. Som till exempel socialvård, äldreomsorg och alldeles särskilt barnomsorg.

Efter liberala motioner i alla norråländska kommuner har också kommunerna Geta, Sund och Finström gått in för att ta fram mera faktaunderlag kring frågor om samgående. Efter olika turer med landskapsregeringen verkar också den utredningen nu genomföras med stöd av landskapsmedel.

Så det är trevligt, Runar, att du nu kommer med på tåget och talar för samarbete inom socialvården på norra Åland.

Vi är rätt säkra på att vi alla vinner på mer samarbete och hoppas att vi ska ta fler steg framåt för att gemensamt utveckla kommunernas service till invånarna.

Viveka Eriksson

Regina Lindblom

Liberaler i Finström