DELA

Välj utveckling framom stagnation

Trots de senaste dagarnas kanonfina väder med bara krusningar på fjärdarna lyckades Socialdemokraterna och Obunden samling, tydligen supportad av Moderaterna, få debattens vågor att gå höga i salongerna på skärgårdsfärjorna. Diskussionerna har givetvis handlat om de ensidiga påhoppen på fiskodlingsföretag som exporterar sina förädlade produkter till fastlandet och att de delvis nyttjar skärgårdsfärjorna, i det här fallet främst tvärgående linjen, för sina transporter. I förlängningen handlar det om en principdiskussion om vem som ska få nyttja skärgårdstrafiken, hur den ska vara uppbyggd och vad den ska få kosta. Man blir nog mörkrädd i väntan på det meddelande om skärgårdstrafikens omställning som utlovats lagtinget i september.

Att beläggningen av personbilar på den tvärgående linjen under vinterhalvåret tidvis kan vara låg har sin förklaring i att folk i regel är mindre rörliga under den här tiden. Fritidsboende besöker inte heller sina stugor med samma frekvens som under sommarhalvåret. Det oaktat kvarstår den fasta befolkningens behov att uppsöka service i Mariehamn. Däremot har fiskodlingsföretagen och de speditörer som de anlitar just då sin kanske mest arbetsintensiva period och behovet av snabba transporter till marknaderna på fastlandet är stort. Därtill har ett av företagen en inte helt obetydlig verksamhetspunkt i Osnäs, som är ändhamn på norra linjen. Nog skulle det ju vara bakvänt, även sett till miljöaspekterna, om speditören tvingas anlita färjor först till Nådendal och sedan köra ”tillbaka” till Osnäs, eller hur.

För lågsäsong har landskapsregeringen inte upphandlat trafik med Odin hela vägen från Snäckö fram till Långnäs, utan färjan blir liggande i Överö. Det här innebär att personbilar med mera från fasta Åland behöver först ta Skarven till Degerby och sedan köra 17 km till Överö, där Odin väntar. Man kan förmoda att inbesparingen med den här åtgärden är princip noll, eftersom rederiet som trafikerar den tvärgående linjen måste ha kostnadstäckning även för den tid färjan ”står stilla”, vilket den de facto inte kan göra. Till saken hör nämligen att färjan dessutom måste lägga ut och ge rum för andra skärgårdsfärjor som ska lägga till vid Överö färjfäste under dagen. Genom att låta Odin trafikera alla turer för en marginell merkostnad (bränsle) kan man öka beläggningen på rutten och därmed få ner kostnaden per capita. På detta sätt blir rutten den mest attraktiva för transporter till Kumlinge vilket även avlastar, inte att förglömma, Alfågeln som trafikerar norra linjen.

Det snabbaste sättet att ta sig från Föglö till fastlandet (Åbo) är först med tvärgående linjen till Snäckö och sedan från Kumlinge till Torsholma med Alfågeln för att sedan ta den sista etappen från Åva till Osnäs med Viggen. Det krävs ingående kunskap i hur skärgårdstrafiken är uppbyggd för att klara av en bokning på den här rutten. Många tycker att det låter krångligt och väljer då hellre de kommersiella färjorna. Om fler får ögonen öppna för linjen så kan vi öka beläggningsgraden men då krävs ett annat bokningssystem. Inte ens den nylanserade reseplaneraren på webben är tillräckligt behjälplig i det här hänseendet.

Just nu står all utveckling inom skärgårdstrafiken stilla. Dessvärre har vi all anledning, åtminstone av de politiska vindarna att döma, att befara en kraftig tillbakagång inom den närmaste framtiden. Jag hoppas att det finns krafter inom regering och lagting som väljer utveckling i stället för stagnation.

RAINER JUSLIN (LIB)