DELA

Välj ekologiskt framom närproducerat!

Ålands producentförbunds vikarierande vd Tage Eriksson anser i en insändare i NÅ 25.5 och i ÅT 27.5 att man inte skall köpa ekologiska produkter då inte lokala finns att tillgå utan istället välja konventionella närproducerade. Vi håller med om att det finns goda argument för den åsikten, till exempel är långa transporter inte bra. Men det är ändå inte transporterna som står för den stora negativa miljöpåverkan utan det är sättet att bedriva jordbruk på, där det ekologiska jordbruket har en märkbart mindre miljöpåverkan än det konventionella. Detta bland annat eftersom man inom det ekologiska inte använder konstgödsel som är extremt energikrävande att framställa och dessutom är den största orsaken till den rubbade kvävebalansen i atmosfären.

Vi håller med om att det är viktigt att värna om arbetsplatserna på hemmaplan och i det sammanhanget nämns ofta ÅCA, men i något skede måste också de lokala producenterna börja svara på efterfrågan. Nu när efterfrågan på ekologiska produkter är större än tillgången, eller av ett slag som inte produceras alls hemma på Åland (t.ex alla mejeriprodukter utom fårost) borde ju de åländska producenterna och förädlingskedjorna inse att här finns en potential och ett mervärde att hämta och lägga om produktionen till ekologisk!
Att välja utländska ekologiska produkter är ett starkt och effektivt sätt att visa att efterfrågan finns och att den växer.

Genom att kategoriskt förorda närproducerat framom ekologiskt hamnar de åländska producenterna i någon slags ”skyddad verkstad” där man inte behöver ställa om och utvecklingen mot mer ekologisk livsmedelsproduktion går ännu långsammare. Och nog borde Åland som marknadsförs som ”den gröna ön” ha egna ekologiska mejeriprodukter! Ett förslag från miljörörelsen som fördes fram för ett antal år sedan var att ÅCA på mjölkförpackningen skulle märka ut hur många procent ekologisk mjölk som ingick. På såvis hade man kunnat följa utvecklingen mot vad vi hoppades, mera ekologisk mjölk på Åland. Nu drar vi iväg mot motsatt håll med fler konventionella stora mjölkgårdar.

Bekämpningsmedelsanvändningen inom det konventionella jordbruket avskräcker och bidrar kraftigt till förlust av biologisk mångfald i fälten. Vi vet ytterst litet om hur föreningar mellan olika bekämpningsmedel och kemikalier påverkar människor och djur på lång sikt. Nyligen kom en rapport ut om att svampmedel (fungicider) som läcker ut i vattendrag, påverkar djur och växtplankton vid lägre halter än man tidigare trott. En av hörnstenarna i det ekologiska jordbruket är att man inte får använda några som helst kemiska bekämpningsmedel.

I en bilaga till Hufvudstadsbladet om Mariehamn (som kom ut i mitten av maj) fanns en artikel om skolmaten i Strandnäs skola som Tage Eriksson reagerade på. Husmor Maj-Gun Sjöberg, en verklig pionjär för ekologisk skolmat, berättade för journalisten att från och med 2012 skall 75% av skolmaten vara ekologisk i Mariehamn. Vi anser att de åländska jordbrukarnas och förädlingskedjornas ovilja att sadla om till ekologisk produktion inte får bli ett hinder så att denna målsättning inte kan förverkligas, utan att om inte de åländska ekologiska produkterna finns att tillgå i tillräcklig mängd, skall det vara tillåtet att inhandla även utländska ekologiska produkter.
Maj-Gun Sjöberg blev förresten felciterad. Vad hon sade var ” att bekämpningsmedel handlar ju om att allt skall dö i jorden, förutom den gröda man sått”. Alltså inte att ” konstgödsel dödar”, även om konstgödsel på sikt försurar och utarmar jordarna.
Ekologiska odlarna