DELA

Valinfo på finska en självklarhet

Läste Nya Åland den 1 oktober att det fanns valinfo på sju olika språk men inte finska.

Finland är ett tvåspråkigt land och har finska och svenska som modersmål. På Åland heter det att Åland är enspråkigt svenskt. Detta betyder att egentligen borde man ge valinfo endast på svenska och väljer man ge valinfo på fler språk så borde finskan vara på andra plats före alla andra språk när det gäller valinfo och andra sammanhang.

Det bor ca 4,8 % finskspråkiga på Åland dessa människor är den största minoriteten bör behandlas med respekt man bör också tänka på att många av dessa har barn som är födda på Åland och dessa pratar flytande finska många gånger också så 4,8 % är egentligen en lite siffra den är troligtvis mycket större. Åland kommer aldrig att bli accepterat av Finland så länge vi behandlar dem som fientligt.

Nu tror många finländare att vi ålänningar är Finlandshatare fast majoriteten av oss inte är det. Vi behöver vara öppnare och vänligare mot vårt fosterland. Är vi det kommer vi själva att få bättre bemötande av Finland och de kommer lyssna mera på våra önskningar istället för att slå döv öra till.

Henrik Thyren (C)