DELA

Valfrihet – för vem?

Ett allmänt höjt hemvårdsstöd, det låter bra och ökar valfriheten – eller? Jag tycker inte att förslaget är bra eftersom valfriheten inte gäller alla. Problemet är att den föreslagna ersättningen inte motsvarar en arbetsinkomst. De med svagare ekonomiska resurser måste därför återgå till arbete tidigt. Jag vill att hemvårdsstödet ska betalas ut under kortare tid men med högre belopp, då skulle valfriheten gälla alla.

Arbete beskattas och finansierar offentliga kostnader, bland annat hemvårdsstödet. Det betyder alltså att de som är ekonomiskt svaga bekostar hemmavarandet för de med större ekonomiska resurser, det är inte rättvist!

Som liberal vill man att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det är värden som de flesta kan skriva under på. Men det är skillnad på de som bara är för och de som faktiskt gör!

Ingrid Johansson (lib)