DELA

Valfrihet eller bidrag?

Det som tillhör svunnen tid är att man beskattar medborgarna till ett bidragsberoende. Gammal unken betongsossepolitik. Enligt min mening skall den offentliga vården hålla hög kvalitet, men det skall också finnas valmöjlighet. Valfriheten gör att den som inte vill stå i kö får betala mer för vården, vilket gör att köerna även i den offentliga vården minskar. En win-win situation. Skillnaden ligger i att endel tror att politikerna är bättre på att fördela medborgarnas pengar genom tung beskattning, medan jag tror på valfriheten att välja själv.
Jack Christenbrunn (C)
pensionerad ekonomichef, ingenjör